Zaznacz stronę

Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnienia i Współuzależnienia
w Krakowie

Szpital Kliniczny im dr. Józefa Babińskiego w Krakowie

Biuro WOTUW

Poradnia

Oddziały

Aktualności

Ośrodek Interwencji i Terapii Uzależnień Behawioralnych 2022

STOWARZYSZENIE POWOLI W RAMACH PROJEKTU „OŚRODEK INTERWENCJI I TERAPII UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH 2022” ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA ŚWIADCZEŃ TERAPEUTYCZNYCH ORAZ PORADNICTWA PRAWNEGO I DORADZTWA FINANSOWEGO OSOBOM UZALEŻNIONYM BEHAWIORALNIE ORAZ ICH BLISKIM

 

   Projekt „Ośrodek interwencji i terapii uzależnień behawioralnych 2022″ adresowany jest do osób uzależnionych od czynności, ich partnerów życiowych lub rodziców oraz do pozostałych członków rodziny. Takie ukierunkowanie oddziaływań terapeutycznych wiąże się ze świadomością faktu, iż uzależnienie wpływa destrukcyjnie nie tylko na dotkniętą nim osobę, lecz także na poszczególnych członków jej rodziny z osobna, jak i na członków rodziny jako system osób wzajemnie ze sobą powiązanych, a zmiany w systemie rodzinnym wpływać mogą zwrotnie na nałogowe zachowania, nasilając je lub ograniczając. Stworzenie terapeutycznej przestrzeni dla zaistnienia i wzmacniania takiego rodzaju tendencji w rodzinie, które wiązać się będą z wzajemnym wsparciem, gotowością do radzenia sobie z pojawiającymi się kryzysami oraz pracą na rzecz jej większej integracji już w początkowym etapie terapii osoby uzależnionej czy współuzależnionej wydaje się zatem słuszną inicjatywą. Tego rodzaju tendencje stanowić mogą sprzyjający kontekst dla wysiłków terapeutycznych, podejmowanych przez każdego z jej członków z osobna.

   W oparciu o te założenia, w ramach projektu, postanowiono stworzyć ofertę terapeutyczną zarówno dla osób uzależnionych od gier hazardowych, od różnego rodzaju zawartości Internetu (gry, portale społecznościowe, pornografia), zakupów oraz innych czynności, dla partnerów osób uzależnionych, jak również dla wszystkich członków rodziny jednocześnie, w postaci sesji rodzinnych.

   Osoby uzależnione, uwzględniane w projekcie, to zarówno osoby, które dotychczas nie podjęły pracy terapeutycznej i ewentualnie rozważają taką możliwość, jak i osoby uprzednio uczęszczające na terapię, po przebytym nawrocie bądź zainteresowane podtrzymaniem efektów uzyskanych w trakcie przebytego leczenia, w tym pracą nad zapobieganiem nawrotom, której dotychczas nie podjęły. Zamierzonym celem takiego doboru osób jest wsparcie istniejących w regionie placówek mających w ofercie oddziaływania dla osób dotkniętych uzależnieniem behawioralnym, jako że — w przypadku osób zgłaszających się po raz pierwszy — praca dotyczyć będzie wydobywania i rozwijania motywacji do rozpoczęcia bardziej kompleksowej terapii wraz z informowaniem o dostępnych ofertach terapeutycznych w regionie, w przypadku osób po odbytym już leczeniu podstawowym natomiast wiązać się będzie z konsolidowaniem osiągniętych już efektów oraz rozwijaniem umiejętności zapobiegania nawrotom.

   Podstawowe cele oddziaływań w przypadku osób zgłaszających się po raz pierwszy, to zmotywowanie ich do zmiany w zakresie nałogowych zachowań i podęcia leczenia, a w przypadku osób, które nie będą w stanie rozpocząć terapii w poradniach leczenia uzależnień od razu, z racji odległych terminów, umożliwienie im wejścia w podstawowy, krótki program terapeutyczny, oferowany w ramach projektu. U osób uzależnionych od hazardu, zasadniczy cel w zakresie nałogowych zachowań, to osiągnięcie stałej abstynencji od grania, w przypadku osób o innym uzależnieniu behawioralnym celem będzie zmiana schematu używania czynności w kierunku mniejszej szkodliwości i większego bezpieczeństwa, z zasadniczym wyłączeniem tych czynności z obszaru regulacji emocji i przywróceniem ich im samym i właściwym im funkcjom.

   Jeśli chodzi o osoby współuzależnione, podstawowym celem oddziaływań, będzie zaprzestanie kontrolowania zachowań uzależnionego partnera i przyjmowania odpowiedzialności za jego nałogowe zachowania i ich konsekwencje oraz większa troska o zaspokajanie własnych potrzeb.

   Istotne cele projektu skupiają się ponadto wokół rozwiązania sytuacji kryzysowych związanych z uzależnieniami od czynności, jakich mogą doświadczać osoby uzależnione oraz ich bliscy. Dotyczy przede wszystkim kryzysów rodzinnych lub kryzysów w innego rodzaju relacjach oraz problemów egzystencjalnych, w tym prawnych, związanych z zadłużeniem, które na ogół dotykają osoby uzależnione od gier hazardowych i ich bliskich, a nierzadko także osoby uzależnione od zakupów.

   Do realizacji postulowanych celów terapeutycznych zaplanowane są spotkania indywidualne i grupowe oraz spotkania z doradcą finansowym i prawnikiem. Spotkania indywidualne dla osób uzależnionych od czynności, to sesje wsparcia procesu adaptacji oraz sesje interwencji kryzysowej. Spotkania grupowe, to składająca się z dziesięciu dwugodzinnych sesji Grupa informacyjno-edukacyjna, adresowana do osób rozpoczynających terapię oraz Grupa zapobiegania nawrotom, o tej samej długości trwania, adresowana do osób, które ukończyły już podstawowy program terapii. W przypadku osób bliskich osobom uzależnionym, na ofertę spotkań indywidualnych składają się także sesje wsparcia procesu adaptacji oraz sesje interwencji kryzysowej. Spotkania grupowe w tym przypadku to dwie krótkie, składające się z czterech dwugodzinnych sesji Grupy informacyjno-edukacyjne. Ponadto, dla wszystkich członków systemu rodzinnego osoby uzależnionej od czynności, włącznie z nią samą, oferowane są godzinne sesje poradnictwa rodzinnego.

   Świadczenia terapeutyczne realizowane są przez psychologów, certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień, w gabinetach terapeutycznych przy ul. Św. Jana 5/4b w Krakowie, również w soboty i niedziele.

   Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z numerem +48 692 418 127 lub mailowy, pisząc na adres stowarzyszenia: spowoli@gmail.com

 

                                                       Dofinansowano ze środków budżetu państwa

 

Zadanie Narodowego Programu Zdrowia nr 2.4.3.: Rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych reintegracja społeczna realizowane w szczególności przez zapewnienie dostępu do oddziaływań pomocowych dla problemowych i patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi oraz ich bliskich.

Nazwa zadania: Ośrodek interwencji i terapii uzależnień behawioralnych 2022

Dofinansowanie: 62400 zł

Całkowita wartość: 71163,50 zł

„Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.”

Oferty pracy

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień zatrudni psychologa, specjalistę psychoterapii uzależnień z certyfikatem PARPA lub KBPN do pracy w Ośrodku Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz Ośrodku Psychoterapii DDA.


Rodzaj zatrudnienia do omówienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Oczekiwania: doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi chemicznie i behawioralnie, z rodzinami osób uzależnionych oraz praca pod stałą superwizją.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na wskazany adres e-mail: kontakt@kstu.pl


Prosimy o wpisane w temacie e-maila: praca

Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. ul. Złotej Jesieni 1, 31- 826 Kraków Poradnia Leczenia Uzależnień

Zatrudni specjalistę psychoterapii uzależnień z certyfikatem PARPA lub KBPN lub w trakcie procesu certyfikacji

Praca w Poradni Leczenia Uzależnień od 01.01.2022 r.
Wymiar godzin pracy oraz rodzaj zatrudnienia do ustalenia w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oczekiwania: doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na wskazany adres e-mail: plu@rydygierkrakow.pl

Na aplikacji prosimy o dopisanie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych”. 

Szkolenia

2 dniowe szkolenie ”Krótkoterminowa Terapia Par – proces zdrowienia w uzależnieniu“

Kontakt

(12)6524518

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

wotuw@babinski.pl